Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
23/09 kl 00 73 7 80 -
23/09 kl 01 67 4 71 -
23/09 kl 02 60 1 61 -
23/09 kl 03 51 -2 49 -
23/09 kl 04 51 -4 47 -
23/09 kl 05 59 -4 55 -
23/09 kl 06 65 -5 60 -
23/09 kl 07 69 -5 64 -
23/09 kl 08 78 -6 72 -
23/09 kl 09 87 -5 82 -
23/09 kl 10 89 -6 83 -
23/09 kl 11 83 -6 77 -
23/09 kl 12 76 -6 70 -
23/09 kl 13 70 -6 64 -
23/09 kl 14 63 -5 58 -
23/09 kl 15 54 -6 48 -
23/09 kl 16 51 -5 46 -
23/09 kl 17 59 -5 54 -
23/09 kl 18 67 -4 63 -
23/09 kl 19 72 -5 67 -
23/09 kl 20 80 -5 75 -
23/09 kl 21 91 -6 85 -
23/09 kl 22 95 -5 90 -
23/09 kl 23 88 -5 83 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 110 126 90 98 81
Laveste vannstand 80 88 46 40 22
Avvik gult nivå -35 -19 -55 -47 -64
Avvik orange nivå -46 -30 -66 -58 -75
Avvik rødt nivå -56 -40 -76 -68 -85
Korreksjon av vannstandsdataene: +2 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: -2 cm