Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
24/09 kl 00 79 -5 74 -
24/09 kl 01 71 -6 65 -
24/09 kl 02 64 -5 59 -
24/09 kl 03 53 -6 47 -
24/09 kl 04 46 -6 40 -
24/09 kl 05 51 -7 44 -
24/09 kl 06 61 -9 52 -
24/09 kl 07 66 -10 56 -
24/09 kl 08 73 -7 66 -
24/09 kl 09 85 -3 82 -
24/09 kl 10 94 0 94 -
24/09 kl 11 90 2 92 -
24/09 kl 12 82 5 87 -
24/09 kl 13 74 8 82 -
24/09 kl 14 67 8 75 -
24/09 kl 15 57 9 66 -
24/09 kl 16 48 10 58 -
24/09 kl 17 51 13 64 -
24/09 kl 18 62 11 73 -
24/09 kl 19 69 9 78 -
24/09 kl 20 75 5 80 -
24/09 kl 21 86 3 89 -
24/09 kl 22 97 1 98 -
24/09 kl 23 96 -3 93 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 110 126 90 98 81
Laveste vannstand 80 88 46 40 22
Avvik gult nivå -35 -19 -55 -47 -64
Avvik orange nivå -46 -30 -66 -58 -75
Avvik rødt nivå -56 -40 -76 -68 -85
Korreksjon av vannstandsdataene: +2 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: -2 cm