Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
25/09 kl 00 86 -6 80 -
25/09 kl 01 77 -10 67 -
25/09 kl 02 68 -10 58 -
25/09 kl 03 57 -11 46 -
25/09 kl 04 46 -13 33 -
25/09 kl 05 45 -14 31 -
25/09 kl 06 55 -16 39 -
25/09 kl 07 64 -16 48 -
25/09 kl 08 68 -17 51 -
25/09 kl 09 79 -18 61 -
25/09 kl 10 93 -19 74 -
25/09 kl 11 97 -19 78 -
25/09 kl 12 88 -21 67 -
25/09 kl 13 79 -22 57 -
25/09 kl 14 72 -24 48 -
25/09 kl 15 62 -24 38 -
25/09 kl 16 49 -24 25 -
25/09 kl 17 46 -24 22 -
25/09 kl 18 55 -23 32 -
25/09 kl 19 66 -24 42 -
25/09 kl 20 71 -22 49 -
25/09 kl 21 79 -22 57 -
25/09 kl 22 94 -21 73 -
25/09 kl 23 101 -20 81 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 110 126 90 98 81
Laveste vannstand 80 88 46 40 22
Avvik gult nivå -35 -19 -55 -47 -64
Avvik orange nivå -46 -30 -66 -58 -75
Avvik rødt nivå -56 -40 -76 -68 -85
Korreksjon av vannstandsdataene: +2 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: -2 cm