Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
22/09 kl 00 78 38 116 -
22/09 kl 01 60 33 93 -
22/09 kl 02 29 41 70 -
22/09 kl 03 -6 42 36 -
22/09 kl 04 -42 37 -5 -
22/09 kl 05 -68 38 -30 -
22/09 kl 06 -77 41 -36 -
22/09 kl 07 -63 44 -19 -
22/09 kl 08 -32 36 4 -
22/09 kl 09 3 41 44 -
22/09 kl 10 39 36 75 -
22/09 kl 11 67 39 106 -
22/09 kl 12 78 45 123 -
22/09 kl 13 67 38 105 -
22/09 kl 14 41 42 83 -
22/09 kl 15 7 43 50 -
22/09 kl 16 -29 48 19 -
22/09 kl 17 -59 45 -14 -
22/09 kl 18 -72 48 -24 -
22/09 kl 19 -63 52 -11 -
22/09 kl 20 -33 49 16 -
22/09 kl 21 5 51 56 -
22/09 kl 22 44 48 92 -
22/09 kl 23 77 50 127 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 122 127 144 127 113
Laveste vannstand -27 -36 -62 -96 -108
Avvik gult nivå -52 -47 -30 -47 -61
Avvik orange nivå -68 -63 -46 -63 -77
Avvik rødt nivå -81 -76 -59 -76 -90
Korreksjon av vannstandsdataene: +4 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: -1 cm