Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
21/09 kl 01 194 48 242 234
21/09 kl 02 165 47 212 207
21/09 kl 03 136 37 173 182
21/09 kl 04 111 45 156 159
21/09 kl 05 100 48 148 149
21/09 kl 06 107 37 144 156
21/09 kl 07 129 39 168 176
21/09 kl 08 158 48 206 203
21/09 kl 09 187 46 233 231
21/09 kl 10 213 38 251 259
21/09 kl 11 227 44 271 272
21/09 kl 12 223 46 269 265
21/09 kl 13 204 40 244 246
21/09 kl 14 177 38 215 218
21/09 kl 15 148 46 194 189
21/09 kl 16 121 45 166 -
21/09 kl 17 105 31 136 -
21/09 kl 18 106 36 142 -
21/09 kl 19 127 44 171 -
21/09 kl 20 158 43 201 -
21/09 kl 21 191 32 223 -
21/09 kl 22 221 34 255 -
21/09 kl 23 241 44 285 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 285 290 307 290 276
Laveste vannstand 136 127 101 67 55
Avvik gult nivå -52 -47 -30 -47 -61
Avvik orange nivå -68 -63 -46 -63 -77
Avvik rødt nivå -81 -76 -59 -76 -90
Korreksjon av vannstandsdataene: +4 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: -1 cm