Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
22/09 kl 00 241 38 279 -
22/09 kl 01 223 33 256 -
22/09 kl 02 192 41 233 -
22/09 kl 03 157 42 199 -
22/09 kl 04 121 37 158 -
22/09 kl 05 95 38 133 -
22/09 kl 06 86 41 127 -
22/09 kl 07 100 44 144 -
22/09 kl 08 131 36 167 -
22/09 kl 09 166 41 207 -
22/09 kl 10 202 36 238 -
22/09 kl 11 230 39 269 -
22/09 kl 12 241 45 286 -
22/09 kl 13 230 38 268 -
22/09 kl 14 204 42 246 -
22/09 kl 15 170 43 213 -
22/09 kl 16 134 48 182 -
22/09 kl 17 104 45 149 -
22/09 kl 18 91 48 139 -
22/09 kl 19 100 52 152 -
22/09 kl 20 130 49 179 -
22/09 kl 21 168 51 219 -
22/09 kl 22 207 48 255 -
22/09 kl 23 240 50 290 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 285 290 307 290 276
Laveste vannstand 136 127 101 67 55
Avvik gult nivå -52 -47 -30 -47 -61
Avvik orange nivå -68 -63 -46 -63 -77
Avvik rødt nivå -81 -76 -59 -76 -90
Korreksjon av vannstandsdataene: +4 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: -1 cm