Tid (NNT) Min. EPS Max. EPS Deterministisk Observert
22/09 kl 00 273 284 279 -
22/09 kl 01 238 255 256 -
22/09 kl 02 219 233 233 -
22/09 kl 03 191 201 199 -
22/09 kl 04 146 158 158 -
22/09 kl 05 121 135 133 -
22/09 kl 06 119 133 127 -
22/09 kl 07 126 140 144 -
22/09 kl 08 158 173 167 -
22/09 kl 09 190 207 207 -
22/09 kl 10 226 241 238 -
22/09 kl 11 256 273 269 -
22/09 kl 12 282 295 286 -
22/09 kl 13 256 271 268 -
22/09 kl 14 234 246 246 -
22/09 kl 15 198 220 213 -
22/09 kl 16 176 191 182 -
22/09 kl 17 134 150 149 -
22/09 kl 18 118 136 139 -
22/09 kl 19 140 159 152 -
22/09 kl 20 173 189 179 -
22/09 kl 21 205 220 219 -
22/09 kl 22 240 261 255 -
22/09 kl 23 287 298 290 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 292 298 310 314 297
Laveste vannstand 134 118 97 67 50
Avvik gult nivå -45 -39 -27 -23 -40
Avvik orange nivå -61 -55 -43 -39 -56
Avvik rødt nivå -74 -68 -56 -52 -69
Korreksjon av vannstandsdataene: +4 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: -1 cm