Tid (NNT) Observert 21/09 00 20/09 12 20/09 00
22/09 kl 00 - 279 274 270
22/09 kl 01 - 256 253 253
22/09 kl 02 - 233 229 226
22/09 kl 03 - 199 195 194
22/09 kl 04 - 158 158 153
22/09 kl 05 - 133 129 131
22/09 kl 06 - 127 124 121
22/09 kl 07 - 144 140 140
22/09 kl 08 - 167 165 165
22/09 kl 09 - 207 202 204
22/09 kl 10 - 238 239 235
22/09 kl 11 - 269 267 263
22/09 kl 12 - 286 282 281
22/09 kl 13 - 268 267 265
22/09 kl 14 - 246 244 242
22/09 kl 15 - 213 211 211
22/09 kl 16 - 182 178 179
22/09 kl 17 - 149 151 147
22/09 kl 18 - 139 134 134
22/09 kl 19 - 152 145 147
22/09 kl 20 - 179 177 175
22/09 kl 21 - 219 219 212
22/09 kl 22 - 255 252 255
22/09 kl 23 - 290 286 287

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Max. fra modell: 21/09 00 285 290 307 290 276
Max. fra modell: 20/09 12 277 286 307 293 285
Max. fra modell: 20/09 00 280 287 304 306 282
Korreksjon av vannstandsdataene: +4 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: -1 cm