Tid (NNT) Min. EPS Max. EPS Deterministisk Observert
22/09 kl 00 32 43 38 -
22/09 kl 01 15 32 33 -
22/09 kl 02 27 41 41 -
22/09 kl 03 34 44 42 -
22/09 kl 04 25 37 37 -
22/09 kl 05 26 40 38 -
22/09 kl 06 33 47 41 -
22/09 kl 07 26 40 44 -
22/09 kl 08 27 42 36 -
22/09 kl 09 24 41 41 -
22/09 kl 10 24 39 36 -
22/09 kl 11 26 43 39 -
22/09 kl 12 41 54 45 -
22/09 kl 13 26 41 38 -
22/09 kl 14 30 42 42 -
22/09 kl 15 28 50 43 -
22/09 kl 16 42 57 48 -
22/09 kl 17 30 46 45 -
22/09 kl 18 27 45 48 -
22/09 kl 19 40 59 52 -
22/09 kl 20 43 59 49 -
22/09 kl 21 37 52 51 -
22/09 kl 22 33 54 48 -
22/09 kl 23 47 58 50 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste værets virkning 48 52 51 25 8
Laveste værets virkning 31 33 15 0 -10
Korreksjon av vannstandsdataene: +4 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: -1 cm