Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
23/09 kl 00 256 51 307 -
23/09 kl 01 248 50 298 -
23/09 kl 02 220 44 264 -
23/09 kl 03 182 46 228 -
23/09 kl 04 140 49 189 -
23/09 kl 05 100 45 145 -
23/09 kl 06 76 39 115 -
23/09 kl 07 77 38 115 -
23/09 kl 08 102 40 142 -
23/09 kl 09 141 39 180 -
23/09 kl 10 183 34 217 -
23/09 kl 11 222 32 254 -
23/09 kl 12 249 36 285 -
23/09 kl 13 252 40 292 -
23/09 kl 14 231 32 263 -
23/09 kl 15 196 29 225 -
23/09 kl 16 155 31 186 -
23/09 kl 17 114 37 151 -
23/09 kl 18 85 27 112 -
23/09 kl 19 80 21 101 -
23/09 kl 20 102 26 128 -
23/09 kl 21 142 26 168 -
23/09 kl 22 186 26 212 -
23/09 kl 23 228 15 243 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 285 290 307 290 276
Laveste vannstand 136 127 101 67 55
Avvik gult nivå -52 -47 -30 -47 -61
Avvik orange nivå -68 -63 -46 -63 -77
Avvik rødt nivå -81 -76 -59 -76 -90
Korreksjon av vannstandsdataene: +4 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: -1 cm