Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
24/09 kl 00 259 22 281 -
24/09 kl 01 267 23 290 -
24/09 kl 02 247 24 271 -
24/09 kl 03 209 12 221 -
24/09 kl 04 163 15 178 -
24/09 kl 05 116 25 141 -
24/09 kl 06 77 13 90 -
24/09 kl 07 62 5 67 -
24/09 kl 08 76 12 88 -
24/09 kl 09 113 17 130 -
24/09 kl 10 159 3 162 -
24/09 kl 11 206 4 210 -
24/09 kl 12 245 11 256 -
24/09 kl 13 264 5 269 -
24/09 kl 14 255 2 257 -
24/09 kl 15 223 10 233 -
24/09 kl 16 180 8 188 -
24/09 kl 17 133 0 133 -
24/09 kl 18 91 4 95 -
24/09 kl 19 70 10 80 -
24/09 kl 20 79 0 79 -
24/09 kl 21 113 1 114 -
24/09 kl 22 161 6 167 -
24/09 kl 23 209 3 212 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 285 290 307 290 276
Laveste vannstand 136 127 101 67 55
Avvik gult nivå -52 -47 -30 -47 -61
Avvik orange nivå -68 -63 -46 -63 -77
Avvik rødt nivå -81 -76 -59 -76 -90
Korreksjon av vannstandsdataene: +4 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: -1 cm