Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
25/09 kl 00 251 5 256 -
25/09 kl 01 275 0 275 -
25/09 kl 02 270 0 270 -
25/09 kl 03 237 -4 233 -
25/09 kl 04 191 2 193 -
25/09 kl 05 140 0 140 -
25/09 kl 06 90 -10 80 -
25/09 kl 07 58 -3 55 -
25/09 kl 08 57 1 58 -
25/09 kl 09 85 -3 82 -
25/09 kl 10 131 0 131 -
25/09 kl 11 182 -3 179 -
25/09 kl 12 230 0 230 -
25/09 kl 13 264 1 265 -
25/09 kl 14 272 4 276 -
25/09 kl 15 248 2 250 -
25/09 kl 16 206 -3 203 -
25/09 kl 17 159 8 167 -
25/09 kl 18 109 6 115 -
25/09 kl 19 72 -3 69 -
25/09 kl 20 63 -4 59 -
25/09 kl 21 87 4 91 -
25/09 kl 22 133 0 133 -
25/09 kl 23 183 -7 176 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 285 290 307 290 276
Laveste vannstand 136 127 101 67 55
Avvik gult nivå -52 -47 -30 -47 -61
Avvik orange nivå -68 -63 -46 -63 -77
Avvik rødt nivå -81 -76 -59 -76 -90
Korreksjon av vannstandsdataene: +4 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: -1 cm