Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
21/09 kl 01 140 29 169 181
21/09 kl 02 113 33 146 147
21/09 kl 03 98 31 129 124
21/09 kl 04 100 24 124 127
21/09 kl 05 119 33 152 151
21/09 kl 06 151 25 176 183
21/09 kl 07 185 35 220 218
21/09 kl 08 216 29 245 242
21/09 kl 09 236 22 258 258
21/09 kl 10 237 27 264 261
21/09 kl 11 220 22 242 247
21/09 kl 12 188 28 216 217
21/09 kl 13 154 30 184 180
21/09 kl 14 124 23 147 147
21/09 kl 15 107 24 131 125
21/09 kl 16 105 19 124 -
21/09 kl 17 122 23 145 -
21/09 kl 18 152 30 182 -
21/09 kl 19 189 28 217 -
21/09 kl 20 224 31 255 -
21/09 kl 21 249 26 275 -
21/09 kl 22 255 26 281 -
21/09 kl 23 239 33 272 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 281 301 280 286 299
Laveste vannstand 124 115 77 56 48
Avvik gult nivå -76 -56 -77 -71 -58
Avvik orange nivå -92 -72 -93 -87 -74
Avvik rødt nivå -104 -84 -105 -99 -86
Korreksjon av vannstandsdataene: +6 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: 0 cm