Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
22/09 kl 00 204 34 238 -
22/09 kl 01 162 39 201 -
22/09 kl 02 123 34 157 -
22/09 kl 03 95 31 126 -
22/09 kl 04 83 32 115 -
22/09 kl 05 92 32 124 -
22/09 kl 06 120 38 158 -
22/09 kl 07 160 37 197 -
22/09 kl 08 201 35 236 -
22/09 kl 09 237 33 270 -
22/09 kl 10 255 35 290 -
22/09 kl 11 249 37 286 -
22/09 kl 12 220 42 262 -
22/09 kl 13 178 41 219 -
22/09 kl 14 137 39 176 -
22/09 kl 15 106 38 144 -
22/09 kl 16 91 37 128 -
22/09 kl 17 96 38 134 -
22/09 kl 18 122 40 162 -
22/09 kl 19 162 37 199 -
22/09 kl 20 207 35 242 -
22/09 kl 21 246 33 279 -
22/09 kl 22 269 32 301 -
22/09 kl 23 266 35 301 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 281 301 280 286 299
Laveste vannstand 124 115 77 56 48
Avvik gult nivå -76 -56 -77 -71 -58
Avvik orange nivå -92 -72 -93 -87 -74
Avvik rødt nivå -104 -84 -105 -99 -86
Korreksjon av vannstandsdataene: +6 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: 0 cm