Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
23/09 kl 00 237 32 269 -
23/09 kl 01 190 29 219 -
23/09 kl 02 141 26 167 -
23/09 kl 03 100 20 120 -
23/09 kl 04 76 22 98 -
23/09 kl 05 72 17 89 -
23/09 kl 06 91 17 108 -
23/09 kl 07 130 13 143 -
23/09 kl 08 178 10 188 -
23/09 kl 09 226 9 235 -
23/09 kl 10 261 7 268 -
23/09 kl 11 271 8 279 -
23/09 kl 12 251 5 256 -
23/09 kl 13 209 2 211 -
23/09 kl 14 158 2 160 -
23/09 kl 15 114 -2 112 -
23/09 kl 16 85 0 85 -
23/09 kl 17 78 -1 77 -
23/09 kl 18 95 -5 90 -
23/09 kl 19 132 -4 128 -
23/09 kl 20 181 -6 175 -
23/09 kl 21 232 -4 228 -
23/09 kl 22 270 -3 267 -
23/09 kl 23 285 -5 280 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 281 301 280 286 299
Laveste vannstand 124 115 77 56 48
Avvik gult nivå -76 -56 -77 -71 -58
Avvik orange nivå -92 -72 -93 -87 -74
Avvik rødt nivå -104 -84 -105 -99 -86
Korreksjon av vannstandsdataene: +6 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: 0 cm