Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
24/09 kl 00 267 -4 263 -
24/09 kl 01 223 -7 216 -
24/09 kl 02 166 -6 160 -
24/09 kl 03 115 -3 112 -
24/09 kl 04 77 -5 72 -
24/09 kl 05 61 -5 56 -
24/09 kl 06 68 -7 61 -
24/09 kl 07 100 -7 93 -
24/09 kl 08 149 -4 145 -
24/09 kl 09 204 -7 197 -
24/09 kl 10 253 -7 246 -
24/09 kl 11 282 -12 270 -
24/09 kl 12 278 -11 267 -
24/09 kl 13 241 -4 237 -
24/09 kl 14 186 -6 180 -
24/09 kl 15 132 -5 127 -
24/09 kl 16 90 -11 79 -
24/09 kl 17 69 -13 56 -
24/09 kl 18 73 -7 66 -
24/09 kl 19 103 -7 96 -
24/09 kl 20 152 -2 150 -
24/09 kl 21 208 -4 204 -
24/09 kl 22 260 -11 249 -
24/09 kl 23 292 -6 286 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 281 301 280 286 299
Laveste vannstand 124 115 77 56 48
Avvik gult nivå -76 -56 -77 -71 -58
Avvik orange nivå -92 -72 -93 -87 -74
Avvik rødt nivå -104 -84 -105 -99 -86
Korreksjon av vannstandsdataene: +6 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: 0 cm