Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
25/09 kl 00 292 -10 282 -
25/09 kl 01 256 -4 252 -
25/09 kl 02 198 -1 197 -
25/09 kl 03 138 -6 132 -
25/09 kl 04 88 -2 86 -
25/09 kl 05 59 -6 53 -
25/09 kl 06 54 5 59 -
25/09 kl 07 74 10 84 -
25/09 kl 08 119 9 128 -
25/09 kl 09 176 8 184 -
25/09 kl 10 234 -1 233 -
25/09 kl 11 279 0 279 -
25/09 kl 12 294 5 299 -
25/09 kl 13 272 6 278 -
25/09 kl 14 219 4 223 -
25/09 kl 15 158 -5 153 -
25/09 kl 16 104 -11 93 -
25/09 kl 17 70 -11 59 -
25/09 kl 18 61 -13 48 -
25/09 kl 19 78 -10 68 -
25/09 kl 20 120 -14 106 -
25/09 kl 21 177 -21 156 -
25/09 kl 22 238 -20 218 -
25/09 kl 23 285 -22 263 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 281 301 280 286 299
Laveste vannstand 124 115 77 56 48
Avvik gult nivå -76 -56 -77 -71 -58
Avvik orange nivå -92 -72 -93 -87 -74
Avvik rødt nivå -104 -84 -105 -99 -86
Korreksjon av vannstandsdataene: +6 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: 0 cm