Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
21/09 kl 01 14 19 33 35
21/09 kl 02 16 21 37 34
21/09 kl 03 16 22 38 34
21/09 kl 04 13 22 35 32
21/09 kl 05 8 22 30 23
21/09 kl 06 3 22 25 16
21/09 kl 07 -1 22 21 17
21/09 kl 08 -3 22 19 17
21/09 kl 09 -2 23 21 18
21/09 kl 10 0 24 24 28
21/09 kl 11 4 24 28 37
21/09 kl 12 10 22 32 41
21/09 kl 13 15 18 33 41
21/09 kl 14 17 14 31 36
21/09 kl 15 17 9 26 34
21/09 kl 16 14 7 21 -
21/09 kl 17 10 5 15 -
21/09 kl 18 4 6 10 -
21/09 kl 19 -1 9 8 -
21/09 kl 20 -4 13 9 -
21/09 kl 21 -5 18 13 -
21/09 kl 22 -3 21 18 -
21/09 kl 23 0 22 22 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 38 58 8 39 -6
Laveste vannstand 8 2 -12 -5 -23
Avvik gult nivå -32 -12 -62 -31 -76
Avvik orange nivå -46 -26 -76 -45 -90
Avvik rødt nivå -57 -37 -87 -56 -101
Korreksjon av vannstandsdataene: +6 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: -1 cm