Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
21/09 kl 01 59 19 78 80
21/09 kl 02 61 21 82 79
21/09 kl 03 61 22 83 79
21/09 kl 04 58 22 80 77
21/09 kl 05 53 22 75 68
21/09 kl 06 48 22 70 61
21/09 kl 07 44 22 66 62
21/09 kl 08 42 22 64 62
21/09 kl 09 43 23 66 63
21/09 kl 10 45 24 69 73
21/09 kl 11 49 24 73 82
21/09 kl 12 55 22 77 86
21/09 kl 13 60 18 78 86
21/09 kl 14 62 14 76 81
21/09 kl 15 62 9 71 79
21/09 kl 16 59 7 66 -
21/09 kl 17 55 5 60 -
21/09 kl 18 49 6 55 -
21/09 kl 19 44 9 53 -
21/09 kl 20 41 13 54 -
21/09 kl 21 40 18 58 -
21/09 kl 22 42 21 63 -
21/09 kl 23 45 22 67 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 83 103 53 84 39
Laveste vannstand 53 47 33 40 22
Avvik gult nivå -32 -12 -62 -31 -76
Avvik orange nivå -46 -26 -76 -45 -90
Avvik rødt nivå -57 -37 -87 -56 -101
Korreksjon av vannstandsdataene: +6 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: -1 cm