Tid (NNT) Min. EPS Max. EPS Deterministisk Observert
21/09 kl 01 79 79 78 80
21/09 kl 02 81 83 82 79
21/09 kl 03 82 84 83 79
21/09 kl 04 79 82 80 77
21/09 kl 05 73 77 75 68
21/09 kl 06 68 72 70 61
21/09 kl 07 63 69 66 62
21/09 kl 08 61 67 64 62
21/09 kl 09 61 69 66 63
21/09 kl 10 64 72 69 73
21/09 kl 11 68 76 73 82
21/09 kl 12 73 80 77 86
21/09 kl 13 76 82 78 86
21/09 kl 14 74 80 76 81
21/09 kl 15 69 78 71 79
21/09 kl 16 62 73 66 -
21/09 kl 17 55 69 60 -
21/09 kl 18 48 63 55 -
21/09 kl 19 43 59 53 -
21/09 kl 20 41 57 54 -
21/09 kl 21 42 56 58 -
21/09 kl 22 46 58 63 -
21/09 kl 23 52 63 67 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 84 118 61 105 98
Laveste vannstand 41 47 30 29 3
Avvik gult nivå -31 3 -54 -10 -17
Avvik orange nivå -45 -11 -68 -24 -31
Avvik rødt nivå -56 -22 -79 -35 -42
Korreksjon av vannstandsdataene: +6 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: -1 cm