Tid (NNT) Observert 21/09 00 20/09 12 20/09 00
21/09 kl 00 67 - 73 71
21/09 kl 01 80 78 78 77
21/09 kl 02 79 82 81 79
21/09 kl 03 79 83 82 79
21/09 kl 04 77 80 78 76
21/09 kl 05 68 75 73 70
21/09 kl 06 61 70 67 65
21/09 kl 07 62 66 62 61
21/09 kl 08 62 64 61 60
21/09 kl 09 63 66 62 62
21/09 kl 10 73 69 65 67
21/09 kl 11 82 73 69 73
21/09 kl 12 86 77 75 79
21/09 kl 13 86 78 80 83
21/09 kl 14 81 76 82 83
21/09 kl 15 79 71 83 81
21/09 kl 16 - 66 78 75
21/09 kl 17 - 60 71 67
21/09 kl 18 - 55 62 56
21/09 kl 19 - 53 56 53
21/09 kl 20 - 54 54 54
21/09 kl 21 - 58 54 57
21/09 kl 22 - 63 59 61
21/09 kl 23 - 67 65 67

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Max. fra modell: 21/09 00 83 103 53 84 39
Max. fra modell: 20/09 12 83 111 50 100 50
Max. fra modell: 20/09 00 83 110 59 74 40
Korreksjon av vannstandsdataene: +6 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: -1 cm