Tid (NNT) Min. EPS Max. EPS Deterministisk Observert
21/09 kl 01 20 20 19 21
21/09 kl 02 20 22 21 18
21/09 kl 03 21 23 22 18
21/09 kl 04 21 24 22 19
21/09 kl 05 20 24 22 15
21/09 kl 06 20 24 22 13
21/09 kl 07 19 25 22 18
21/09 kl 08 19 25 22 20
21/09 kl 09 18 26 23 20
21/09 kl 10 19 27 24 28
21/09 kl 11 19 27 24 33
21/09 kl 12 18 25 22 31
21/09 kl 13 16 22 18 26
21/09 kl 14 12 18 14 19
21/09 kl 15 7 16 9 17
21/09 kl 16 3 14 7 -
21/09 kl 17 0 14 5 -
21/09 kl 18 -1 14 6 -
21/09 kl 19 -1 15 9 -
21/09 kl 20 0 16 13 -
21/09 kl 21 2 16 18 -
21/09 kl 22 4 16 21 -
21/09 kl 23 7 18 22 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste værets virkning 24 45 -1 26 -10
Laveste værets virkning 5 3 -12 -6 -25
Korreksjon av vannstandsdataene: +6 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: -1 cm