Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
25/09 kl 00 46 -10 36 -
25/09 kl 01 49 -13 36 -
25/09 kl 02 53 -16 37 -
25/09 kl 03 56 -17 39 -
25/09 kl 04 57 -18 39 -
25/09 kl 05 56 -19 37 -
25/09 kl 06 55 -20 35 -
25/09 kl 07 52 -20 32 -
25/09 kl 08 49 -21 28 -
25/09 kl 09 46 -23 23 -
25/09 kl 10 46 -24 22 -
25/09 kl 11 47 -25 22 -
25/09 kl 12 48 -25 23 -
25/09 kl 13 51 -25 26 -
25/09 kl 14 55 -24 31 -
25/09 kl 15 58 -24 34 -
25/09 kl 16 59 -23 36 -
25/09 kl 17 58 -23 35 -
25/09 kl 18 56 -24 32 -
25/09 kl 19 53 -25 28 -
25/09 kl 20 49 -25 24 -
25/09 kl 21 46 -24 22 -
25/09 kl 22 45 -23 22 -
25/09 kl 23 45 -23 22 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 83 103 53 84 39
Laveste vannstand 53 47 33 40 22
Avvik gult nivå -32 -12 -62 -31 -76
Avvik orange nivå -46 -26 -76 -45 -90
Avvik rødt nivå -57 -37 -87 -56 -101
Korreksjon av vannstandsdataene: +6 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: -1 cm