Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
21/09 kl 01 265 31 296 290
21/09 kl 02 278 34 312 305
21/09 kl 03 272 38 310 301
21/09 kl 04 248 39 287 282
21/09 kl 05 212 40 252 250
21/09 kl 06 173 40 213 212
21/09 kl 07 139 39 178 179
21/09 kl 08 118 37 155 158
21/09 kl 09 115 37 152 154
21/09 kl 10 132 38 170 172
21/09 kl 11 165 38 203 203
21/09 kl 12 204 38 242 242
21/09 kl 13 239 38 277 276
21/09 kl 14 263 37 300 298
21/09 kl 15 269 36 305 304
21/09 kl 16 255 37 292 -
21/09 kl 17 225 37 262 -
21/09 kl 18 188 35 223 -
21/09 kl 19 152 34 186 -
21/09 kl 20 126 34 160 -
21/09 kl 21 117 33 150 -
21/09 kl 22 131 33 164 -
21/09 kl 23 164 32 196 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 312 321 341 341 330
Laveste vannstand 150 130 123 103 68
Avvik gult nivå -70 -61 -41 -41 -52
Avvik orange nivå -86 -77 -57 -57 -68
Avvik rødt nivå -103 -94 -74 -74 -85
Korreksjon av vannstandsdataene: +2 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +2 cm