Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
22/09 kl 00 206 31 237 -
22/09 kl 01 248 32 280 -
22/09 kl 02 279 31 310 -
22/09 kl 03 290 31 321 -
22/09 kl 04 279 31 310 -
22/09 kl 05 247 31 278 -
22/09 kl 06 204 30 234 -
22/09 kl 07 159 30 189 -
22/09 kl 08 122 29 151 -
22/09 kl 09 102 28 130 -
22/09 kl 10 105 27 132 -
22/09 kl 11 131 27 158 -
22/09 kl 12 173 26 199 -
22/09 kl 13 218 25 243 -
22/09 kl 14 257 26 283 -
22/09 kl 15 280 26 306 -
22/09 kl 16 280 27 307 -
22/09 kl 17 258 28 286 -
22/09 kl 18 220 29 249 -
22/09 kl 19 176 30 206 -
22/09 kl 20 136 33 169 -
22/09 kl 21 110 36 146 -
22/09 kl 22 107 37 144 -
22/09 kl 23 130 38 168 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 312 321 341 341 330
Laveste vannstand 150 130 123 103 68
Avvik gult nivå -70 -61 -41 -41 -52
Avvik orange nivå -86 -77 -57 -57 -68
Avvik rødt nivå -103 -94 -74 -74 -85
Korreksjon av vannstandsdataene: +2 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +2 cm