Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
23/09 kl 00 172 41 213 -
23/09 kl 01 222 42 264 -
23/09 kl 02 267 42 309 -
23/09 kl 03 296 41 337 -
23/09 kl 04 300 41 341 -
23/09 kl 05 279 40 319 -
23/09 kl 06 238 40 278 -
23/09 kl 07 187 39 226 -
23/09 kl 08 137 38 175 -
23/09 kl 09 101 37 138 -
23/09 kl 10 86 37 123 -
23/09 kl 11 100 38 138 -
23/09 kl 12 138 37 175 -
23/09 kl 13 190 37 227 -
23/09 kl 14 241 37 278 -
23/09 kl 15 279 38 317 -
23/09 kl 16 296 38 334 -
23/09 kl 17 287 38 325 -
23/09 kl 18 254 36 290 -
23/09 kl 19 206 35 241 -
23/09 kl 20 157 34 191 -
23/09 kl 21 116 33 149 -
23/09 kl 22 95 31 126 -
23/09 kl 23 103 30 133 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 312 321 341 341 330
Laveste vannstand 150 130 123 103 68
Avvik gult nivå -70 -61 -41 -41 -52
Avvik orange nivå -86 -77 -57 -57 -68
Avvik rødt nivå -103 -94 -74 -74 -85
Korreksjon av vannstandsdataene: +2 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +2 cm