Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
24/09 kl 00 138 30 168 -
24/09 kl 01 190 30 220 -
24/09 kl 02 245 30 275 -
24/09 kl 03 289 30 319 -
24/09 kl 04 311 30 341 -
24/09 kl 05 304 30 334 -
24/09 kl 06 271 30 301 -
24/09 kl 07 219 30 249 -
24/09 kl 08 162 29 191 -
24/09 kl 09 111 27 138 -
24/09 kl 10 80 26 106 -
24/09 kl 11 77 26 103 -
24/09 kl 12 105 25 130 -
24/09 kl 13 156 23 179 -
24/09 kl 14 215 22 237 -
24/09 kl 15 267 22 289 -
24/09 kl 16 301 21 322 -
24/09 kl 17 307 20 327 -
24/09 kl 18 285 21 306 -
24/09 kl 19 240 21 261 -
24/09 kl 20 186 20 206 -
24/09 kl 21 133 19 152 -
24/09 kl 22 96 19 115 -
24/09 kl 23 86 17 103 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 312 321 341 341 330
Laveste vannstand 150 130 123 103 68
Avvik gult nivå -70 -61 -41 -41 -52
Avvik orange nivå -86 -77 -57 -57 -68
Avvik rødt nivå -103 -94 -74 -74 -85
Korreksjon av vannstandsdataene: +2 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +2 cm