Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
25/09 kl 00 107 17 124 -
25/09 kl 01 155 16 171 -
25/09 kl 02 215 16 231 -
25/09 kl 03 272 14 286 -
25/09 kl 04 310 13 323 -
25/09 kl 05 320 10 330 -
25/09 kl 06 299 8 307 -
25/09 kl 07 252 8 260 -
25/09 kl 08 192 6 198 -
25/09 kl 09 132 5 137 -
25/09 kl 10 85 3 88 -
25/09 kl 11 64 4 68 -
25/09 kl 12 77 5 82 -
25/09 kl 13 121 4 125 -
25/09 kl 14 183 3 186 -
25/09 kl 15 245 2 247 -
25/09 kl 16 294 2 296 -
25/09 kl 17 317 2 319 -
25/09 kl 18 309 2 311 -
25/09 kl 19 273 2 275 -
25/09 kl 20 218 3 221 -
25/09 kl 21 160 2 162 -
25/09 kl 22 109 1 110 -
25/09 kl 23 81 0 81 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 312 321 341 341 330
Laveste vannstand 150 130 123 103 68
Avvik gult nivå -70 -61 -41 -41 -52
Avvik orange nivå -86 -77 -57 -57 -68
Avvik rødt nivå -103 -94 -74 -74 -85
Korreksjon av vannstandsdataene: +2 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +2 cm