Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
21/09 kl 01 68 25 93 94
21/09 kl 02 73 25 98 104
21/09 kl 03 73 27 100 109
21/09 kl 04 69 28 97 99
21/09 kl 05 62 28 90 87
21/09 kl 06 55 27 82 78
21/09 kl 07 50 28 78 71
21/09 kl 08 46 29 75 74
21/09 kl 09 45 30 75 83
21/09 kl 10 49 31 80 91
21/09 kl 11 54 32 86 99
21/09 kl 12 60 33 93 110
21/09 kl 13 66 30 96 127
21/09 kl 14 72 27 99 134
21/09 kl 15 74 23 97 114
21/09 kl 16 71 21 92 -
21/09 kl 17 65 23 88 -
21/09 kl 18 57 29 86 -
21/09 kl 19 51 37 88 -
21/09 kl 20 47 44 91 -
21/09 kl 21 45 47 92 -
21/09 kl 22 47 49 96 -
21/09 kl 23 51 49 100 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 100 133 80 100 56
Laveste vannstand 75 70 49 46 30
Avvik gult nivå -51 -18 -71 -51 -95
Avvik orange nivå -72 -39 -92 -72 -116
Avvik rødt nivå -90 -57 -110 -90 -134
Korreksjon av vannstandsdataene: +6 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: -9 cm