Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
23/09 kl 00 54 15 69 -
23/09 kl 01 59 12 71 -
23/09 kl 02 63 11 74 -
23/09 kl 03 68 11 79 -
23/09 kl 04 70 10 80 -
23/09 kl 05 68 9 77 -
23/09 kl 06 63 7 70 -
23/09 kl 07 57 5 62 -
23/09 kl 08 52 3 55 -
23/09 kl 09 49 1 50 -
23/09 kl 10 48 1 49 -
23/09 kl 11 51 2 53 -
23/09 kl 12 56 3 59 -
23/09 kl 13 60 3 63 -
23/09 kl 14 64 4 68 -
23/09 kl 15 68 4 72 -
23/09 kl 16 71 4 75 -
23/09 kl 17 70 4 74 -
23/09 kl 18 64 2 66 -
23/09 kl 19 59 2 61 -
23/09 kl 20 53 2 55 -
23/09 kl 21 50 2 52 -
23/09 kl 22 48 3 51 -
23/09 kl 23 50 3 53 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 100 133 80 100 56
Laveste vannstand 75 70 49 46 30
Avvik gult nivå -51 -18 -71 -51 -95
Avvik orange nivå -72 -39 -92 -72 -116
Avvik rødt nivå -90 -57 -110 -90 -134
Korreksjon av vannstandsdataene: +6 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: -9 cm