Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
22/03 kl 01 73 -27 46 56
22/03 kl 02 36 -18 18 20
22/03 kl 03 -14 -18 -32 -27
22/03 kl 04 -61 -16 -77 -76
22/03 kl 05 -89 -12 -101 -102
22/03 kl 06 -94 -6 -100 -101
22/03 kl 07 -80 -5 -85 -84
22/03 kl 08 -42 0 -42 -40
22/03 kl 09 11 2 13 16
22/03 kl 10 63 11 74 67
22/03 kl 11 94 7 101 106
22/03 kl 12 101 15 116 110
22/03 kl 13 87 17 104 99
22/03 kl 14 51 20 71 67
22/03 kl 15 -1 20 19 -
22/03 kl 16 -58 20 -38 -
22/03 kl 17 -97 25 -72 -
22/03 kl 18 -114 21 -93 -
22/03 kl 19 -110 21 -89 -
22/03 kl 20 -83 20 -63 -
22/03 kl 21 -33 19 -14 -
22/03 kl 22 23 21 44 -
22/03 kl 23 66 15 81 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 116 131 93 61 48
Laveste vannstand -101 -75 -94 -96 -80
Avvik gult nivå -27 -12 -50 -82 -95
Avvik orange nivå -43 -28 -66 -98 -111
Avvik rødt nivå -58 -43 -81 -113 -126
Korreksjon av vannstandsdataene: +15 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: 0 cm