Tid (NNT) Min. EPS Max. EPS Deterministisk Observert
22/03 kl 01 46 46 46 56
22/03 kl 02 17 19 18 20
22/03 kl 03 -32 -29 -32 -27
22/03 kl 04 -78 -75 -77 -76
22/03 kl 05 -100 -96 -101 -102
22/03 kl 06 -103 -96 -100 -101
22/03 kl 07 -86 -81 -85 -84
22/03 kl 08 -47 -42 -42 -40
22/03 kl 09 10 17 13 16
22/03 kl 10 73 77 74 67
22/03 kl 11 99 104 101 106
22/03 kl 12 111 117 116 110
22/03 kl 13 100 105 104 99
22/03 kl 14 66 73 71 67
22/03 kl 15 17 24 19 -
22/03 kl 16 -43 -33 -38 -
22/03 kl 17 -77 -68 -72 -
22/03 kl 18 -99 -91 -93 -
22/03 kl 19 -95 -86 -89 -
22/03 kl 20 -71 -63 -63 -
22/03 kl 21 -16 -10 -14 -
22/03 kl 22 37 45 44 -
22/03 kl 23 81 87 81 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 117 141 114 64 64
Laveste vannstand -103 -79 -98 -117 -90
Avvik gult nivå -26 -2 -29 -79 -79
Avvik orange nivå -42 -18 -45 -95 -95
Avvik rødt nivå -57 -33 -60 -110 -110
Korreksjon av vannstandsdataene: +15 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: 0 cm