Tid (NNT) Min. EPS Max. EPS Deterministisk Observert
22/03 kl 01 -27 -27 -27 -17
22/03 kl 02 -19 -17 -18 -16
22/03 kl 03 -18 -15 -18 -13
22/03 kl 04 -17 -14 -16 -15
22/03 kl 05 -11 -7 -12 -13
22/03 kl 06 -9 -2 -6 -7
22/03 kl 07 -6 -1 -5 -4
22/03 kl 08 -5 0 0 2
22/03 kl 09 -1 6 2 5
22/03 kl 10 10 14 11 4
22/03 kl 11 5 10 7 12
22/03 kl 12 10 16 15 9
22/03 kl 13 13 18 17 12
22/03 kl 14 15 22 20 16
22/03 kl 15 18 25 20 -
22/03 kl 16 15 25 20 -
22/03 kl 17 20 29 25 -
22/03 kl 18 15 23 21 -
22/03 kl 19 15 24 21 -
22/03 kl 20 12 20 20 -
22/03 kl 21 17 23 19 -
22/03 kl 22 14 22 21 -
22/03 kl 23 15 21 15 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste værets virkning 25 39 16 -6 -8
Laveste værets virkning -27 14 -6 -17 -17
Korreksjon av vannstandsdataene: +15 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: 0 cm