Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
23/03 kl 00 86 18 104 -
23/03 kl 01 84 16 100 -
23/03 kl 02 62 14 76 -
23/03 kl 03 19 16 35 -
23/03 kl 04 -32 17 -15 -
23/03 kl 05 -73 18 -55 -
23/03 kl 06 -92 18 -74 -
23/03 kl 07 -92 20 -72 -
23/03 kl 08 -71 26 -45 -
23/03 kl 09 -28 27 -1 -
23/03 kl 10 26 29 55 -
23/03 kl 11 72 35 107 -
23/03 kl 12 95 36 131 -
23/03 kl 13 96 34 130 -
23/03 kl 14 77 39 116 -
23/03 kl 15 37 34 71 -
23/03 kl 16 -17 36 19 -
23/03 kl 17 -67 32 -35 -
23/03 kl 18 -98 32 -66 -
23/03 kl 19 -108 33 -75 -
23/03 kl 20 -98 23 -75 -
23/03 kl 21 -66 26 -40 -
23/03 kl 22 -15 22 7 -
23/03 kl 23 36 18 54 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 116 131 93 61 48
Laveste vannstand -101 -75 -94 -96 -80
Avvik gult nivå -27 -12 -50 -82 -95
Avvik orange nivå -43 -28 -66 -98 -111
Avvik rødt nivå -58 -43 -81 -113 -126
Korreksjon av vannstandsdataene: +15 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: 0 cm