Tid (NNT) Min. EPS Max. EPS Deterministisk Observert
23/03 kl 00 97 104 104 -
23/03 kl 01 99 106 100 -
23/03 kl 02 71 77 76 -
23/03 kl 03 34 44 35 -
23/03 kl 04 -16 -8 -15 -
23/03 kl 05 -60 -46 -55 -
23/03 kl 06 -76 -64 -74 -
23/03 kl 07 -77 -62 -72 -
23/03 kl 08 -48 -32 -45 -
23/03 kl 09 -9 7 -1 -
23/03 kl 10 49 63 55 -
23/03 kl 11 96 114 107 -
23/03 kl 12 122 139 131 -
23/03 kl 13 123 141 130 -
23/03 kl 14 107 128 116 -
23/03 kl 15 64 83 71 -
23/03 kl 16 9 28 19 -
23/03 kl 17 -41 -20 -35 -
23/03 kl 18 -73 -54 -66 -
23/03 kl 19 -79 -57 -75 -
23/03 kl 20 -79 -60 -75 -
23/03 kl 21 -43 -22 -40 -
23/03 kl 22 5 24 7 -
23/03 kl 23 53 73 54 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 117 141 114 64 64
Laveste vannstand -103 -79 -98 -117 -90
Avvik gult nivå -26 -2 -29 -79 -79
Avvik orange nivå -42 -18 -45 -95 -95
Avvik rødt nivå -57 -33 -60 -110 -110
Korreksjon av vannstandsdataene: +15 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: 0 cm