Tid (NNT) Min. EPS Max. EPS Deterministisk Observert
23/03 kl 00 11 18 18 -
23/03 kl 01 15 22 16 -
23/03 kl 02 9 15 14 -
23/03 kl 03 15 25 16 -
23/03 kl 04 16 24 17 -
23/03 kl 05 13 27 18 -
23/03 kl 06 16 28 18 -
23/03 kl 07 15 30 20 -
23/03 kl 08 23 39 26 -
23/03 kl 09 19 35 27 -
23/03 kl 10 23 37 29 -
23/03 kl 11 24 42 35 -
23/03 kl 12 27 44 36 -
23/03 kl 13 27 45 34 -
23/03 kl 14 30 51 39 -
23/03 kl 15 27 46 34 -
23/03 kl 16 26 45 36 -
23/03 kl 17 26 47 32 -
23/03 kl 18 25 44 32 -
23/03 kl 19 29 51 33 -
23/03 kl 20 19 38 23 -
23/03 kl 21 23 44 26 -
23/03 kl 22 20 39 22 -
23/03 kl 23 17 37 18 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste værets virkning 25 39 16 -6 -8
Laveste værets virkning -27 14 -6 -17 -17
Korreksjon av vannstandsdataene: +15 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: 0 cm