Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
24/03 kl 00 69 16 85 -
24/03 kl 01 80 13 93 -
24/03 kl 02 72 13 85 -
24/03 kl 03 45 11 56 -
24/03 kl 04 0 6 6 -
24/03 kl 05 -46 12 -34 -
24/03 kl 06 -77 5 -72 -
24/03 kl 07 -89 7 -82 -
24/03 kl 08 -83 5 -78 -
24/03 kl 09 -58 5 -53 -
24/03 kl 10 -13 5 -8 -
24/03 kl 11 37 3 40 -
24/03 kl 12 74 4 78 -
24/03 kl 13 88 3 91 -
24/03 kl 14 84 1 85 -
24/03 kl 15 61 3 64 -
24/03 kl 16 20 3 23 -
24/03 kl 17 -29 1 -28 -
24/03 kl 18 -69 1 -68 -
24/03 kl 19 -90 -1 -91 -
24/03 kl 20 -94 0 -94 -
24/03 kl 21 -80 -4 -84 -
24/03 kl 22 -45 -3 -48 -
24/03 kl 23 2 -6 -4 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 116 131 93 61 48
Laveste vannstand -101 -75 -94 -96 -80
Avvik gult nivå -27 -12 -50 -82 -95
Avvik orange nivå -43 -28 -66 -98 -111
Avvik rødt nivå -58 -43 -81 -113 -126
Korreksjon av vannstandsdataene: +15 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: 0 cm