Tid (NNT) Min. EPS Max. EPS Deterministisk Observert
24/03 kl 00 85 106 85 -
24/03 kl 01 90 114 93 -
24/03 kl 02 83 106 85 -
24/03 kl 03 54 78 56 -
24/03 kl 04 5 32 6 -
24/03 kl 05 -38 -12 -34 -
24/03 kl 06 -74 -48 -72 -
24/03 kl 07 -88 -62 -82 -
24/03 kl 08 -79 -53 -78 -
24/03 kl 09 -58 -31 -53 -
24/03 kl 10 -8 16 -8 -
24/03 kl 11 35 60 40 -
24/03 kl 12 76 98 78 -
24/03 kl 13 87 108 91 -
24/03 kl 14 82 102 85 -
24/03 kl 15 61 79 64 -
24/03 kl 16 18 34 23 -
24/03 kl 17 -34 -16 -28 -
24/03 kl 18 -73 -58 -68 -
24/03 kl 19 -96 -80 -91 -
24/03 kl 20 -98 -83 -94 -
24/03 kl 21 -91 -75 -84 -
24/03 kl 22 -57 -42 -48 -
24/03 kl 23 -15 1 -4 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 117 141 114 64 64
Laveste vannstand -103 -79 -98 -117 -90
Avvik gult nivå -26 -2 -29 -79 -79
Avvik orange nivå -42 -18 -45 -95 -95
Avvik rødt nivå -57 -33 -60 -110 -110
Korreksjon av vannstandsdataene: +15 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: 0 cm