Tid (NNT) Observert 22/03 00 21/03 12 21/03 00
24/03 kl 00 - 85 92 96
24/03 kl 01 - 93 99 102
24/03 kl 02 - 85 91 91
24/03 kl 03 - 56 63 60
24/03 kl 04 - 6 14 12
24/03 kl 05 - -34 -29 -36
24/03 kl 06 - -72 -66 -72
24/03 kl 07 - -82 -78 -88
24/03 kl 08 - -78 -74 -81
24/03 kl 09 - -53 -52 -59
24/03 kl 10 - -8 -6 -14
24/03 kl 11 - 40 41 34
24/03 kl 12 - 78 80 73
24/03 kl 13 - 91 92 87
24/03 kl 14 - 85 87 82
24/03 kl 15 - 64 66 61
24/03 kl 16 - 23 24 21
24/03 kl 17 - -28 -27 -28
24/03 kl 18 - -68 -66 -66
24/03 kl 19 - -91 -88 -86
24/03 kl 20 - -94 -93 -90
24/03 kl 21 - -84 -81 -78
24/03 kl 22 - -48 -46 -41
24/03 kl 23 - -4 -1 3

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Max. fra modell: 22/03 00 116 131 93 61 48
Max. fra modell: 21/03 12 114 133 99 63 44
Max. fra modell: 21/03 00 112 135 102 69 26
Korreksjon av vannstandsdataene: +15 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: 0 cm