Tid (NNT) Min. EPS Max. EPS Deterministisk Observert
24/03 kl 00 16 37 16 -
24/03 kl 01 10 34 13 -
24/03 kl 02 11 34 13 -
24/03 kl 03 9 33 11 -
24/03 kl 04 5 32 6 -
24/03 kl 05 8 34 12 -
24/03 kl 06 3 29 5 -
24/03 kl 07 1 27 7 -
24/03 kl 08 4 30 5 -
24/03 kl 09 0 27 5 -
24/03 kl 10 5 29 5 -
24/03 kl 11 -2 23 3 -
24/03 kl 12 2 24 4 -
24/03 kl 13 -1 20 3 -
24/03 kl 14 -2 18 1 -
24/03 kl 15 0 18 3 -
24/03 kl 16 -2 14 3 -
24/03 kl 17 -5 13 1 -
24/03 kl 18 -4 11 1 -
24/03 kl 19 -6 10 -1 -
24/03 kl 20 -4 11 0 -
24/03 kl 21 -11 5 -4 -
24/03 kl 22 -12 3 -3 -
24/03 kl 23 -17 -1 -6 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste værets virkning 25 39 16 -6 -8
Laveste værets virkning -27 14 -6 -17 -17
Korreksjon av vannstandsdataene: +15 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: 0 cm