Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
25/03 kl 00 42 -6 36 -
25/03 kl 01 65 -9 56 -
25/03 kl 02 69 -8 61 -
25/03 kl 03 56 -11 45 -
25/03 kl 04 26 -12 14 -
25/03 kl 05 -15 -15 -30 -
25/03 kl 06 -53 -14 -67 -
25/03 kl 07 -75 -16 -91 -
25/03 kl 08 -81 -15 -96 -
25/03 kl 09 -71 -17 -88 -
25/03 kl 10 -43 -15 -58 -
25/03 kl 11 -1 -16 -17 -
25/03 kl 12 40 -16 24 -
25/03 kl 13 66 -17 49 -
25/03 kl 14 75 -14 61 -
25/03 kl 15 68 -17 51 -
25/03 kl 16 43 -14 29 -
25/03 kl 17 5 -16 -11 -
25/03 kl 18 -35 -16 -51 -
25/03 kl 19 -63 -17 -80 -
25/03 kl 20 -77 -15 -92 -
25/03 kl 21 -76 -15 -91 -
25/03 kl 22 -59 -14 -73 -
25/03 kl 23 -25 -13 -38 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 116 131 93 61 48
Laveste vannstand -101 -75 -94 -96 -80
Avvik gult nivå -27 -12 -50 -82 -95
Avvik orange nivå -43 -28 -66 -98 -111
Avvik rødt nivå -58 -43 -81 -113 -126
Korreksjon av vannstandsdataene: +15 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: 0 cm