Tid (NNT) Min. EPS Max. EPS Deterministisk Observert
25/03 kl 00 23 39 36 -
25/03 kl 01 42 61 56 -
25/03 kl 02 43 64 61 -
25/03 kl 03 27 49 45 -
25/03 kl 04 -6 15 14 -
25/03 kl 05 -49 -25 -30 -
25/03 kl 06 -87 -65 -67 -
25/03 kl 07 -111 -86 -91 -
25/03 kl 08 -117 -93 -96 -
25/03 kl 09 -109 -83 -88 -
25/03 kl 10 -82 -57 -58 -
25/03 kl 11 -38 -14 -17 -
25/03 kl 12 1 26 24 -
25/03 kl 13 31 54 49 -
25/03 kl 14 42 62 61 -
25/03 kl 15 38 57 51 -
25/03 kl 16 13 30 29 -
25/03 kl 17 -20 -4 -11 -
25/03 kl 18 -61 -45 -51 -
25/03 kl 19 -84 -70 -80 -
25/03 kl 20 -96 -84 -92 -
25/03 kl 21 -93 -81 -91 -
25/03 kl 22 -75 -63 -73 -
25/03 kl 23 -40 -25 -38 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 117 141 114 64 64
Laveste vannstand -103 -79 -98 -117 -90
Avvik gult nivå -26 -2 -29 -79 -79
Avvik orange nivå -42 -18 -45 -95 -95
Avvik rødt nivå -57 -33 -60 -110 -110
Korreksjon av vannstandsdataene: +15 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: 0 cm