Tid (NNT) Observert 22/03 00 21/03 12 21/03 00
25/03 kl 00 - 36 38 45
25/03 kl 01 - 56 58 64
25/03 kl 02 - 61 63 69
25/03 kl 03 - 45 46 53
25/03 kl 04 - 14 15 22
25/03 kl 05 - -30 -27 -21
25/03 kl 06 - -67 -66 -60
25/03 kl 07 - -91 -91 -85
25/03 kl 08 - -96 -97 -91
25/03 kl 09 - -88 -89 -83
25/03 kl 10 - -58 -61 -56
25/03 kl 11 - -17 -21 -15
25/03 kl 12 - 24 20 25
25/03 kl 13 - 49 44 50
25/03 kl 14 - 61 54 60
25/03 kl 15 - 51 45 51
25/03 kl 16 - 29 22 27
25/03 kl 17 - -11 -16 -12
25/03 kl 18 - -51 -56 -52
25/03 kl 19 - -80 -83 -81
25/03 kl 20 - -92 -95 -94
25/03 kl 21 - -91 -94 -95
25/03 kl 22 - -73 -75 -76
25/03 kl 23 - -38 -40 -42

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Max. fra modell: 22/03 00 116 131 93 61 48
Max. fra modell: 21/03 12 114 133 99 63 44
Max. fra modell: 21/03 00 112 135 102 69 26
Korreksjon av vannstandsdataene: +15 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: 0 cm