Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
26/03 kl 00 13 -11 2 -
26/03 kl 01 42 -12 30 -
26/03 kl 02 56 -10 46 -
26/03 kl 03 55 -12 43 -
26/03 kl 04 39 -8 31 -
26/03 kl 05 9 -11 -2 -
26/03 kl 06 -25 -9 -34 -
26/03 kl 07 -53 -9 -62 -
26/03 kl 08 -68 -10 -78 -
26/03 kl 09 -70 -10 -80 -
26/03 kl 10 -58 -11 -69 -
26/03 kl 11 -31 -12 -43 -
26/03 kl 12 4 -11 -7 -
26/03 kl 13 35 -12 23 -
26/03 kl 14 54 -12 42 -
26/03 kl 15 59 -11 48 -
26/03 kl 16 50 -12 38 -
26/03 kl 17 27 -12 15 -
26/03 kl 18 -4 -12 -16 -
26/03 kl 19 -33 -14 -47 -
26/03 kl 20 -53 -13 -66 -
26/03 kl 21 -61 -15 -76 -
26/03 kl 22 -58 -15 -73 -
26/03 kl 23 -40 -17 -57 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 116 131 93 61 48
Laveste vannstand -101 -75 -94 -96 -80
Avvik gult nivå -27 -12 -50 -82 -95
Avvik orange nivå -43 -28 -66 -98 -111
Avvik rødt nivå -58 -43 -81 -113 -126
Korreksjon av vannstandsdataene: +15 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: 0 cm