Tid (NNT) Min. EPS Max. EPS Deterministisk Observert
26/03 kl 00 -1 14 2 -
26/03 kl 01 28 44 30 -
26/03 kl 02 42 57 46 -
26/03 kl 03 41 58 43 -
26/03 kl 04 25 45 31 -
26/03 kl 05 -6 12 -2 -
26/03 kl 06 -40 -20 -34 -
26/03 kl 07 -71 -48 -62 -
26/03 kl 08 -87 -62 -78 -
26/03 kl 09 -90 -62 -80 -
26/03 kl 10 -78 -47 -69 -
26/03 kl 11 -51 -23 -43 -
26/03 kl 12 -17 14 -7 -
26/03 kl 13 12 42 23 -
26/03 kl 14 31 63 42 -
26/03 kl 15 36 64 48 -
26/03 kl 16 27 51 38 -
26/03 kl 17 4 27 15 -
26/03 kl 18 -26 -7 -16 -
26/03 kl 19 -55 -38 -47 -
26/03 kl 20 -74 -60 -66 -
26/03 kl 21 -84 -68 -76 -
26/03 kl 22 -81 -63 -73 -
26/03 kl 23 -63 -46 -57 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 117 141 114 64 64
Laveste vannstand -103 -79 -98 -117 -90
Avvik gult nivå -26 -2 -29 -79 -79
Avvik orange nivå -42 -18 -45 -95 -95
Avvik rødt nivå -57 -33 -60 -110 -110
Korreksjon av vannstandsdataene: +15 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: 0 cm