Tid (NNT) Observert 22/03 00 21/03 12 21/03 00
26/03 kl 00 - 2 -1 -4
26/03 kl 01 - 30 29 26
26/03 kl 02 - 46 44 -
26/03 kl 03 - 43 43 -
26/03 kl 04 - 31 30 -
26/03 kl 05 - -2 -3 -
26/03 kl 06 - -34 -36 -
26/03 kl 07 - -62 -64 -
26/03 kl 08 - -78 -80 -
26/03 kl 09 - -80 -82 -
26/03 kl 10 - -69 -72 -
26/03 kl 11 - -43 -44 -
26/03 kl 12 - -7 -10 -
26/03 kl 13 - 23 20 -
26/03 kl 14 - 42 - -
26/03 kl 15 - 48 - -
26/03 kl 16 - 38 - -
26/03 kl 17 - 15 - -
26/03 kl 18 - -16 - -
26/03 kl 19 - -47 - -
26/03 kl 20 - -66 - -
26/03 kl 21 - -76 - -
26/03 kl 22 - -73 - -
26/03 kl 23 - -57 - -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Max. fra modell: 22/03 00 116 131 93 61 48
Max. fra modell: 21/03 12 114 133 99 63 44
Max. fra modell: 21/03 00 112 135 102 69 26
Korreksjon av vannstandsdataene: +15 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: 0 cm