Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
22/03 kl 01 195 -27 168 178
22/03 kl 02 158 -18 140 142
22/03 kl 03 108 -18 90 95
22/03 kl 04 61 -16 45 46
22/03 kl 05 33 -12 21 20
22/03 kl 06 28 -6 22 21
22/03 kl 07 42 -5 37 38
22/03 kl 08 80 0 80 82
22/03 kl 09 133 2 135 138
22/03 kl 10 185 11 196 189
22/03 kl 11 216 7 223 228
22/03 kl 12 223 15 238 232
22/03 kl 13 209 17 226 221
22/03 kl 14 173 20 193 189
22/03 kl 15 121 20 141 -
22/03 kl 16 64 20 84 -
22/03 kl 17 25 25 50 -
22/03 kl 18 8 21 29 -
22/03 kl 19 12 21 33 -
22/03 kl 20 39 20 59 -
22/03 kl 21 89 19 108 -
22/03 kl 22 145 21 166 -
22/03 kl 23 188 15 203 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 238 253 215 183 170
Laveste vannstand 21 47 28 26 42
Avvik gult nivå -27 -12 -50 -82 -95
Avvik orange nivå -43 -28 -66 -98 -111
Avvik rødt nivå -58 -43 -81 -113 -126
Korreksjon av vannstandsdataene: +15 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: 0 cm