Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
23/03 kl 00 208 18 226 -
23/03 kl 01 206 16 222 -
23/03 kl 02 184 14 198 -
23/03 kl 03 141 16 157 -
23/03 kl 04 90 17 107 -
23/03 kl 05 49 18 67 -
23/03 kl 06 30 18 48 -
23/03 kl 07 30 20 50 -
23/03 kl 08 51 26 77 -
23/03 kl 09 94 27 121 -
23/03 kl 10 148 29 177 -
23/03 kl 11 194 35 229 -
23/03 kl 12 217 36 253 -
23/03 kl 13 218 34 252 -
23/03 kl 14 199 39 238 -
23/03 kl 15 159 34 193 -
23/03 kl 16 105 36 141 -
23/03 kl 17 55 32 87 -
23/03 kl 18 24 32 56 -
23/03 kl 19 14 33 47 -
23/03 kl 20 24 23 47 -
23/03 kl 21 56 26 82 -
23/03 kl 22 107 22 129 -
23/03 kl 23 158 18 176 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 238 253 215 183 170
Laveste vannstand 21 47 28 26 42
Avvik gult nivå -27 -12 -50 -82 -95
Avvik orange nivå -43 -28 -66 -98 -111
Avvik rødt nivå -58 -43 -81 -113 -126
Korreksjon av vannstandsdataene: +15 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: 0 cm