Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
24/03 kl 00 191 16 207 -
24/03 kl 01 202 13 215 -
24/03 kl 02 194 13 207 -
24/03 kl 03 167 11 178 -
24/03 kl 04 122 6 128 -
24/03 kl 05 76 12 88 -
24/03 kl 06 45 5 50 -
24/03 kl 07 33 7 40 -
24/03 kl 08 39 5 44 -
24/03 kl 09 64 5 69 -
24/03 kl 10 109 5 114 -
24/03 kl 11 159 3 162 -
24/03 kl 12 196 4 200 -
24/03 kl 13 210 3 213 -
24/03 kl 14 206 1 207 -
24/03 kl 15 183 3 186 -
24/03 kl 16 142 3 145 -
24/03 kl 17 93 1 94 -
24/03 kl 18 53 1 54 -
24/03 kl 19 32 -1 31 -
24/03 kl 20 28 0 28 -
24/03 kl 21 42 -4 38 -
24/03 kl 22 77 -3 74 -
24/03 kl 23 124 -6 118 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 238 253 215 183 170
Laveste vannstand 21 47 28 26 42
Avvik gult nivå -27 -12 -50 -82 -95
Avvik orange nivå -43 -28 -66 -98 -111
Avvik rødt nivå -58 -43 -81 -113 -126
Korreksjon av vannstandsdataene: +15 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: 0 cm