Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
25/03 kl 00 164 -6 158 -
25/03 kl 01 187 -9 178 -
25/03 kl 02 191 -8 183 -
25/03 kl 03 178 -11 167 -
25/03 kl 04 148 -12 136 -
25/03 kl 05 107 -15 92 -
25/03 kl 06 69 -14 55 -
25/03 kl 07 47 -16 31 -
25/03 kl 08 41 -15 26 -
25/03 kl 09 51 -17 34 -
25/03 kl 10 79 -15 64 -
25/03 kl 11 121 -16 105 -
25/03 kl 12 162 -16 146 -
25/03 kl 13 188 -17 171 -
25/03 kl 14 197 -14 183 -
25/03 kl 15 190 -17 173 -
25/03 kl 16 165 -14 151 -
25/03 kl 17 127 -16 111 -
25/03 kl 18 87 -16 71 -
25/03 kl 19 59 -17 42 -
25/03 kl 20 45 -15 30 -
25/03 kl 21 46 -15 31 -
25/03 kl 22 63 -14 49 -
25/03 kl 23 97 -13 84 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 238 253 215 183 170
Laveste vannstand 21 47 28 26 42
Avvik gult nivå -27 -12 -50 -82 -95
Avvik orange nivå -43 -28 -66 -98 -111
Avvik rødt nivå -58 -43 -81 -113 -126
Korreksjon av vannstandsdataene: +15 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: 0 cm